Suos cultores scientia coronat
                                        Knowledge crowns those who seek her
                                                                           Vědění korunuje ty, kteří jej hledajíCOPYRIGHT

Spolek SPINNING GUIDE.CZ je zodpovědný výlučně za obsah, který sám vytváří, zveřejňuje a rozšiřuje. 

Příspěvky označené jménem vyjadřují pouze názor autora a nemusí se vždy shodovat s názorem spolku SPINNING GUIDE.CZ.
Naše webové stránky obsahují odkazy na stránky třetích osob nebo kooperačních partnerů (externí odkazy a linky). Za obsah a správnost těchto stránek ručí jejich provozovatel.
Umístěním externího odkazu neznamená, že si spolek přivlastňuje odkazovaný obsah nebo že za něj přebírá odpovědnost. Spolek nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu a obsah propojených stránek linkem nebo odkazem.

Spolek SPINNING GUIDE.CZ pořizuje, ukládá a používá data členů, uživatelů a partnerů výlučně v souladu se zákonem č. 101/2001 Sb., o ochraně osobních údajů. V souladu s platnou legislativou je spolek řádně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Všechny právní vztahy mezi uživateli a webovou stránkou spolku SPINNING GUIDE.CZ podléhají výlučně českému právu. Nedovolené rozmnožování nebo reprodukce jednotlivých obsahů nebo kompletních stránek pro komerční účely bez předchozího souhlasu není dovoleno.

Pro osobní, soukromé a nekomerční využití je možné obsah těchto stránek volně kopírovat, šířit a odkazovat na naše webové stránky jako zdroj informací a to za předpokladu, že jsou dodrženy podmínky licence CC typu BY-NC-ND (Uveďte autora – Neužívejte dílo komerčně – Nezasahujte do díla).

Informace o využití obsahu stránek a za jakých podmínek z něj texty šířit najdete v sekci Licence CC.
Copyright © 2014
SPINNING GUIDE.CZ, z.s.

Pokud není uvedeno jinak, texty na těchto stránkách lze volně a bezplatně použít za dodržení podmínek licence Creative Commons Česko [CC-BY-NC-ND], které umožňují veřejné šíření,
kopírování, pokud se nejedná o komerční využití, text je šířen v nezměněné podobě a je uveden autor. – více v sekci Licence CC.